Seleccionar página

SERVEI TÈCNIC RÀPID, PROFESSIONAL I ECONÒMIC

INSTAL·LACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT especialitzat en calderes i aire condicionat de totes les marques en la província de Lleida.

El nostre servei tecnic especialitat en calderes multi marca garantitza una solució completa al seu problema:

* Diagnostiquem la averia i la solucionem.

* Analitzem les causes i l’aconsellem com evitar-ho.

* Examinem la seva caldera multi marca en recerca de possibles averies futures.

* Proposem  recomanacions per l’ utilització i manteniment diari

La normativa vigent en material d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (reial decret 1027/2077,de 20 de juliol),fa responsable del manteniment de la instal·lació i dels aparells al propietari o usuari ,amb independència de que hi hagi sobre ells una garantia legal o comercial del fabricant o venedor. A més ,exigeix una revisió anual obligatòria l’incompliment d’aquesta revisió pot fer responsable al propietari o usuari dels danys que es generis a tercers i ,a més ,pot ser objecte de sanció administrativa. Les asseguradores ,en cas de sinistre,poden examinar si la caldera ha complert amb els manteniments legalment obligatoris.